دیدگاه اندیشمندان

خودت را بشناس و به آن ببال . حکیم ارد بزرگ

انسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد . هربرت اسپنسر

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد . دوسن پیر

جاییکه در آن خوش بینی بیش از هر جای دیگر رواج و رونق دارد ، تیمارستان است . هاولاک الیس

هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی رابینز

هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید . باربارا دی آنجلیس


تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . حکیم ارد بزرگ


هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است. گالیله

هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . بوداآدم پرحرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند. اقلیدوس
اراده، یکی از عوامل عمده ایمان است. پاسکالتمایلات خود را میان دو دیوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنید. ارسطو

مسؤولیت قبول کن، بگذار هرچه می‌خواهد پیش بیاید. آنتونی رابینز

 


مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند . حکیم ارد بزرگبا شلاق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد . راسینانسان در هر کار باید بداند کجا باید ترمز کرد . ضرب المثل فرانسویتنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید . حکیم ارد بزرگانسان محل اشتباه و فراموشکاری است . بنیامین فرانکلینآدم ها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زند

انسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش . لاروشفوکولد

دانش به تنهائی یک قدرت است. فرانسیس بیکن

/ 0 نظر / 19 بازدید