حکایت جالب

مرداب به رود گفت :

چه کردی که زلالی ؟!

جواب داد :

” گذشتم ... “

 

آری برای زلال بودن باید گذشت داشت و گذشت کرد ...

کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه ؛

  و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد

هر وقت در خیانت در فریب دادن کسى موفق شدى،

به این فکرنکن که اون چقدر احمق بوده،

به این فکرکن که اون چقدر به تواعتماد داشته ... !

 

/ 0 نظر / 19 بازدید