چند سخن از بزرگان

انسان در زیر زبان خویش پنهان است.

                       *******************

بخشنده باش اما ولخرج نباش.حسابرس باش اما سخت گیر نباش .

                     ********************

از سه خصلت دور باش حسد.حرص. تکبر .

                    *********************

بنده دیگری نباش زیرا خدا تو را آزاد افریده است .

                  ***********************

هر کس به رنج کسب وکار صبر نکند باید رنج بی چیزی را تحمل کند .

                  ***********************

چشمان تیز بین از هر چه می بیند . عبرت می گیرد.

                   ***********************

آینده را باورها وافکار می سازد.

                    ***********************

اگر گوش شنوا می خواهید پس خوب گوش کنید.

                   ***********************

برای حل مشکلات به جای چرا از چگونه استفاده  کنید.

                   ************************

هر وقت تصمیم به کاری گرفتی در باره پایانش بیاندیش.

                  *************************

 

/ 0 نظر / 18 بازدید