جملات زیبا و آموزنده

-    به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر

کردنها و ریسکهای بزرگ محتاجاند.

 

2-    وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.

 

3-    این سه میم را از همواره دنبال کن:

* محبت و احترام به خود را

* محبت به همگان را

* مسؤولیتپذیری در برابر کارهایی که کردهای.

 

4-    به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی، گاه اقبالی بزرگ است.

 

5-    اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

 

6-    به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

 

7-    وقتی دانستی که خطایی مرتکب شدهای، گامهایی را پیاپی برای جبران

آن خطا بردار.

 

8-    بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.

 

9-    چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را بهسادگی

در برابر آنها فرومگذار.

 

10-     به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.

 

11-     شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری زندگی

خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

 

12-     زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.

 

13-     در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا میکنی و از او گله داری، تنها

به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایههای قدیم نگیر.

 

14-     دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.

 

15-     با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.

 

16-     سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفتهای.

 

17-     بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به

هم سبقت گیرد.

 

18-     وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست

دادهای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای.

 

19-     در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.

 
/ 1 نظر / 18 بازدید
بردیا

سلام وقت کردی ی سر بزن به دوستت شایدم فراموشم کردی